Litt om oss

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Advokatfirmaet har jobbet med personskader i over 30 år

Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker. Vi har bred prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser.

Vi har bistått våre klienter i en rekke saker

Fant ingen felt.

No Cure No Pay ...

Kanskje du har krav på erstatning.

Det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.
Erstatningssummene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand.