Litt om oss

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Advokatfirmaet har jobbet med personskader i over 30 år

Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker. Vi har bred prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser.

Vi har bistått våre klienter i en rekke saker