Roander Bakgrunn

Feil erstatningsutmåling av inntektstap

En kvinne i femtiårene fikk alvorlige smertekomplikasjoner etter at hun fikk satt inn hofteprotese. NPE la til grunn at hofteprotesen ble satt inn uriktig og med for stor kopp. Pasientskadenemnda tilkjente erstatning for inntektstap med rett i overkant av kr 200.000,- Dette vurderte advokatfirmaet at ikke var dekkende for hennes samlede inntektstap, og det ble tatt ut stevning for tingretten med anførsel om at erstatningen var for lav og at erstatningsberegningene var basert på uriktige forutsetninger og faktum.

 

Omkring to uker før hovedforhandlingen fremsatte staten v/pasientskadenemnda tilbud om ytterligere kr 400.000,- i inntektstapserstatning + at staten skulle dekke alle sakskostnader ifm. søksmålet + advokatutgifter under klagebehandlingen i Pasientskadenemnda. Partene inngikk deretter utenrettslig forlik og saken for tingretten ble hevet.  

Saken ble ført av advokat Thomas Roander

Les mer på pasientskade.

0
Feed