Kompensasjons-
saker

Erstatning til veteraner etter utenlandstjeneste og kompensasjonsordning for psykiske belastningslidelser.

Våre saker Kontakt oss

Har du krav på erstatning?

Advokatfirmaet Roander & Co bistår veteraner som har fått psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

Disse skadene er ofte alvorlige. Noen ganger erkjennes disse allerede ved hjemkomst, mens det andre ganger kan gå flere år før skadene blir synbare. I Norge er det mange veteraner som sliter med psykiske senskader etter utenlandstjeneste. Veteraner som kvalifiserer for erstatning etter gjeldende erstatningsregler har rett til en engangserstatning på hhv. 35 eller 65 X G (folketrygdens grunnbeløp).

Erstatningssakene meldes inn til Statens Pensjonskasse. Avslag på krav om kompensasjon kan påklages til Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

I denne type saker innhentes alltid spesialisterklæringer, fortrinnsvis fra spesialister i psykiatri eller spesialpsykologer.

Er du veteran og har blitt påført alvorlig psykisk skade – ta kontakt med oss for en uforpliktende/kostnadsfri samtale og vurdering av saken din!

Se noen av våre saker

  • 24/02/2023 - Advokatfirmaet Roander & Co
    Fikk maksimal erstatning etter å ha utviklet alvorlig PTSD

    Skadelidte tjenestegjorde på skarpt oppdrag som geværmann under FN- tjeneste. Skadelidte utviklet PTSD og fikk i 2011 innvilget 100% uføretrygd. Saken omhandlet særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.

    Les mer