Fikk maksimal erstatning etter å ha utviklet alvorlig PTSD

Skadelidte tjenestegjorde på skarpt oppdrag som geværmann under FN- tjeneste. Skadelidte utviklet PTSD og fikk i 2011 innvilget 100% uføretrygd. Saken omhandlet særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner.