Forsikringstvister

Vi bistår deg i forsikringstvister

Våre saker Kontakt oss

Tvistesaker vi bistår med

Advokatfirmaet Roander & Co AS bistår forsikringstaker/skadelidte i forsikringstvister, herunder oppgjør av alle typer skadeforsikringer, som for eksempel innbo- og villaforsikring, reiseforsikring, forsikring av dyr, båt og bil, ansvarsforsikring og rettshjelpsforsikring.
 
Vi bistår i tvister som gjelder personforsikring, blant annet barne-, helse- og behandlingsforsikring og dekning for sykdom, uførhet, ulykke og yrkesskade.
 
Vi bistår i tvister ved kjøp og salg av bolig, herunder tvist mot forsikringsselskapet ved eierskifteforsikring.

 
Våre advokater kan bistå med å fremme forsikringstvister for Finansklagenemnda til avgjørelse. Dette er en langt rimeligere måte å avgjøre tvister på enn å ta saken til domstolen.

Rettshjelpforsikring

Skadelidte kan ofte aktivere rettshjelpsforsikring ved forsikringstvister. Denne dekker gjerne egne saksomkostninger opp til kr 100.000, med fradrag for egenandel.

Se noen av våre saker