Bistandsadvokat

Vi ivaretar rettighetene dine som fornærmet i straffesaken!

Våre saker Kontakt oss

Bistandsadvokater med lang fartstid i bransjen

Alle våre advokater har lang erfaring som bistandsadvokater, og er i tillegg spesialister i erstatningsrett.

Bistandsadvokaten skal ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak. Det gjelder både på etterforskningsstadiet og i rettsforhandlingene. Både den direkte fornærmede og etterlatte kan ha rett til bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskningen og under rettssaken. Under rettssaken kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Bistandsadvokaten vil fremme eventuelle erstatningskrav på vegne av fornærmede/etterlatte.

Dersom du mener du kan ha rett til bistandsadvokat – ta kontakt med en av våre erfarne advokater for en uforpliktende og avklarende samtale.

Det offentlige vil dekke dine advokatutgifter i forbindelse med bistandsoppdraget!

Se noen av våre saker

 • 12/04/2023 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Bistandsadvokat i voldtektssak

  Fornærmede ble voldtatt i Tyskland. Saken ble etterforsket i Tyskland, Norge og av amerikansk militærpoliti, og advokatfirmaet bistå i etterforskningen og med å fremme erstatningskrav og klage for Kontoret for voldsoffererstatning/erstatningsnemnda.

   

   

  Les mer
 • 07/04/2023 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Eldre kvinne døde på sykehjem som følge av overmedisinering med morfin.

  Advokatfirmaet bistår de etterlatte etter kvinnen, som døde som følge av at hun fikk 10 ganger så mye morfin som hun skulle hatt. Kvinnen var nylig operert, og fikk morfin som smertelindring. Advokatfirmaet bistår under den pågående politetterforskningen samt i sak for Norsk Pasientskadeerstatning, Statsforvalter og Helsetilsynet.  

  Les mer
 • 01/04/2023 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Påkjørt av lastebil, stor fare for å miste beinet

  Fornærmede/skadelidte ble påkjørt av en lastebil. Sjåføren glemte å sjekke blindsonen, hvor syklisten befant seg. Skadelidte pådro seg store knusningsskader og sto i fare for å miste det ene beinet. Etter et langt sykdomsforløp og  en rekke operasjoner, klarte man å redde beinet. Gangfunksjonen ble imidlertid betydelig svekket. Advokatfirmaet bisto med å fremme krav om oppreisningserstatning i straffesaken mot lastebilsjåføren for både tingrett og lagmannsrett.

  Les mer
 • 25/03/2023 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Alvorlig straffesak førte til erstatning på 1 millioner kroner.

  Fornærmede  ble slått, sparket av 2-4 gjerningsmenn og forlatt sterkt skadet med livstruende skader. Fornærmede pådro seg alvorlige indre skader på tarmer og nyre. Han måtte fjerne mesteparten av tarmen og har siden hatt store ernærings/fordøyelsesplager. Advokatfirmaet prosederte erstatningskravet i tingretten, hvor skadelidte ble tilkjent en samlet erstatning på ca kr 1. mill.

  Les mer
 • 21/03/2023 - Advokatfirmaet Roander & Co
  PTSD etter utøya 22. Juli

  Advokatfirmaet har hatt flere oppdrag for skadelidte som var til stede under terror-handlingen på Utøya 22. juli 2011. Alle slet med langvarige psykiske plager og fikk stillet diagnosen PTSD. Felles for alle er at de hadde store problemer med å fungere som normalt i hverdagen, herunder på skole og i jobb. 

  Les mer
 • 02/11/2017
  Sykkel ulykke – lastebil mot syklist – bistandsadvokat – trafikkulykke

  Advokatfirmaet Roander & Co bistår en syklist som ble alvorlig skadet da han ble påkjørt av en stor lastebil i et lyskryss i Oslo sentrum.

  Les mer