Sykkel ulykke – lastebil mot syklist – bistandsadvokat – trafikkulykke

Advokatfirmaet Roander & Co bistår en syklist som ble alvorlig skadet da han ble påkjørt av en stor lastebil i et lyskryss i Oslo sentrum.

Lastebilsjåføren erkjente at han ikke hadde brukt frontspeilet da han satte i gang lastebilen etter å ha stoppet for rødt lys. Han så dermed ikke syklisten som hadde plassert seg foran lastebilen. Lastebilsjåføren anførte at syklisten måtte ta ansvaret for ulykken, da han hadde plassert seg foran lastebilen med viten og vilje.

Lagmannsrettens vurdering

Lagmannsretten vurderte imidlertid at lastebilsjåføren var å laste for at han ikke hadde fulgt tilstrekkelig med i speilene og dermed ikke vært så aktsom som han burde vært. Det ble lagt vekt på at ulykken fant sted i rushtiden i et sterkt trafikkert område. Lastebilsjåføren ble av lagmannsretten dømt til fengselsstraff og forelegg.  Advokat Roander var oppnevnt bistandsadvokat for skadelidte for tingretten og lagmannsretten, og bistår også i erstatningssaken mot lastebilsjåførens forsikringsselskap. (Vår sak 1583).

0
Feed