Medbestemmelsesrett- fødselsskade -valg mellom keisersnitt og vaginal fødsel

Under fødsel ble en gutt (estimert til nesten 5 kilo) påført nerveskade i armen ved at skulderen satt fast. Mor var engstelig for fødsel, og det var av den grunn lagt en plan for fødselen. Det skulle være lav terskel for keisersnitt hvis fødselen ikke skred fremover som forventet.