Fødselsskade

Vi bistår mor og barn ved skader under fødsel

Våre saker Kontakt oss

Advokater med lang erfaring 

Med fødselsskade menes skade som oppstår før, under eller like etter en fødsel. En fødselsskade kan enten påføres mor eller barn. De fleste svangerskap/fødsler fullføres uten store komplikasjoner. Ved enkelte svangerskap og fødsler oppstår det likevel uforutsette situasjoner som krever . Vi ser at helsepersonellet i slike situasjoner av og til gjør feilvurderinger som kan få fatale følger for barnet, men som også kan medføre skader på mor.

Ved vurderingen av om det foreligger svikt, sammenlignes oppfølgingen under svangerskapet og fødselshjelpen med alminnelig god praksis. Barnet og/eller du har derfor kun krav på erstatning i de tilfellene der skaden på barnet eller skaden på deg skyldes et avvik fra vanlig god svangerskapsoppfølging og/eller fødselshjelp.

 

Norske pasientskadeerstatning (NPE) vil dekke dine utgifter til advokat

Se noen av våre saker

 • 11/03/2024 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Seier i tingretten - fødselsskadet kvinne fikk ytterligere erstatning

  Staten mente at saksøkers «psykiske plager» var medvirkende til hennes uførhet og avkortet erstatningen for inntektstap med 50%. Det ble oppnevnt en psykiater for tingretten, som ikke var enig i nemndas anførsler. 

  Les mer
 • 25/10/2023 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Gutt på 6 år får endelig erstatning etter fødselsskade på fødestue.

  Mor var annengangsfødende og ønsket ifølge Helsekort for gravide å føde på sykehus, da hun blant annet ønsket epiduralbedøvelse som fødestuen ikke kunne tilby. Hun hadde tidligere født på sykehus, og ønsket primært dette om ikke fødselen gikk for raskt. Da vannet gikk reiste hun til fødestuen, hvor hun skulle få ambulanse til sykehus. Hun ble imidlertid anbefalt å bli på fødestuen fremfor å reise ca. to timer til sykehuset.

  Les mer
 • 26/05/2023 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Medbestemmelsesrett- fødselsskade -valg mellom keisersnitt og vaginal fødsel

  Under fødsel ble en gutt (estimert til nesten 5 kilo) påført nerveskade i armen ved at skulderen satt fast. Mor var engstelig for fødsel, og det var av den grunn lagt en plan for fødselen. Det skulle være lav terskel for keisersnitt hvis fødselen ikke skred fremover som forventet.

  Les mer