«Feiloperasjoner ved Sykehuset Sørlandet - Flekkefjord og Kristiansand sykehus

Vi bistår flere pasienter med ortopediske problemstillinger som har kommet til skade ved sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand. Sakene er bl.a. omtalt av NRK. Det er grunn til å tro at mange pasienter har blitt utsatt for feilbehandling ved sykehusene. Mange av disse pasientene vil kunne har rett til erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Det kan synes som at den medieomtalte kirurgen har behandlet pasienter også etter at sykehusledelsen ble kjent med utfordringene knyttet til manglende kompetanse og risiko for nye skadetilfeller.  Mange av skadene oppsto i forbindelse med mindre og rutinemessige inngrep, og hvor pasientene kan ha lidt store tap, både i form av tapte inntekter og utgifter.

Dersom du er i tvil om du har blitt feilbehandlet, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi kan i disse sakene tilby bistand på såkalte «no cure, no pay-vilkår». Dette innebærer at du kan få din sak vurdert hos oss, samt hjelp til å melde skade uten risiko for kostnader i fall et erstatningskrav ikke fører frem. Dersom du er tilkjent erstatning fra NPE, vil du har rett til gratis advokatbistand i forbindelse med erstatningsoppgjøret.

Våre advokat har alle lang erfaring med pasientskadesaker, og alle har tidligere jobbet i Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda (Helseklage).

Er du rammet av Navskandalen?

I den senere tid har mediene omtalt flere saker hvor NAV har feiltolket EØS regelverket, og på uriktig grunnlag inndratt eller krevd tilbakebetalt ytelser fra trygdemottakere som har oppholdt seg i utlandet. Flere har også blitt straffedømt, til tross for at de faktisk ikke har gjort noe galt.

Dersom du er omfattet av denne skandalen og ønsker advokathjelp, må du gjerne ta en uforpliktende prat med en av våre advokater. Du vil kunne ha krav på erstatning for urettmessig straffeforfølgelse, krav på tilbakebetaling av tilbakekrevde ytelser mv. Vi kan tilby oss å bistå deg kostnadsfritt med å fremme ditt krav overfor NAV og staten.

Det nytter å kjempe i pasientskadesaker!

Advokatfirmaet Roander & Co har de siste 20 årene oppnådd forlik/dom til fordel for våre klienter i langt mer enn halvparten av de saker det har vætt tatt ut søksmål for domstolene. Dette sier mye om hvor store mørketall/hvor mange pasienter som uriktig får avslag på sine erstatningskrav/ikke får den erstatning de har krav på. Vi tror mye av grunnen til våre gode resultatene er vår erfaring med pasientskadesaker samt vårt kjennskap til de medisinske fagmiljøer. Du kan lese mer om våre saker for domstolene her på nettsiden. Dersom du ønsker å få en vurdering av din sak, tilbyr vi gratis gjennomgang og vurdering av saken din.

Vi er spesialister i personskadeerstatning, pasientskade, fødselsskade, trafikkskade og yrkesskade.
Ring oss for en uforpliktende samtale på 22 70 89 89

Siste fra bloggen

Baker ventet over 10 år på yrkesskadeerstatning

Av Thomas Roander |

En baker utviklet etter mange år i yrket en alvorlig melastma. 100 % uføretrygdet. Godkjent som yrkessykdom i Nav. Varig…

[hslide id=1]

Nytt navn

Advokatfirmaet Winther Christensen har endret navn til
Advokatfirmaet Roander & Co

Les mer om navneendringen her

Spesialister på personskadeerstatning 

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Landsdekkende

Vi hjelper klienter over hele landet. Ved behov reiser vi på hjemmebesøk.

Vi tilbyr 'no cure no pay' etter avtale. Videre tilbyr vi gratis konsultasjon ved første henvendelse.

Et av landets ledende

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Advokatfirmaet har jobbet spesialisert med erstatningsrett i over 30 år.

Spesialister på personskadeerstatning 

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Landsdekkende
Vi hjelper klienter over hele landet. Ved behov reiser vi på hjemmebesøk, men det meste kan ordnes via e-mail og telefon.

Vi tilbyr 'no cure no pay' etter avtale. Videre tilbyr vi gratis konsultasjon ved første henvendelse. 

Alle som har fått medhold i sine erstatningskrav i Norsk pasientskadeerstatning har krav på å få dekket advokatutgifter i forbindelse med erstatningsutmålingen. Vi er spesialister på området - ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Advokatfirmaet Roander & Co bistår kun den skadelidte. Vi legger vekt på personlig og tett oppfølging av sakene. Firmaet holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo sentrum

Over 30 års erfaring

Spesialister på personskadeerstatning 

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.
Advokatfirmaet bistår kun den skadelidte. Vi legger vekt på personlig og tett oppfølging av sakene. Firmaet holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo sentrum.