HAR DU RETT TIL ERSTATNING FRA NORSK PASIENTSKADEERSTATNING (NPE)?

Er du klar over at Norsk pasientskadeerstatning  (NPE) dekker utgifter til advokat når du har krav på erstatning?

NPE er kanskje ikke så flinke til å informere om dine rettigheter, men dersom NPE har skrevet en foreløpig vurdering hvor du har krav på erstatning, har du også krav på dekning av advokatutgifter i forbindelse med erstatningsutmålingen. Vårt firma har over 20 års erfaring med pasient- og personskadesaker, og vil kunne bistå deg gratis når NPE skal foreta erstatningsberegningen. Vi kan med stor sikkerhet si at det er nødvendig med juridisk kompetanse i forbindelse med erstatningsberegningen, og vi erfarer svært ofte at pasientene opplever høyere erstatning etter at vi har kommet inn i saken. Utmåling av erstatning er komplisert og krever både kompetanse og erfaring, hvilket også er grunnen til at NPE dekker vårt arbeid når erstatningen skal utmåles. Du vil altså ikke bli belastet for advokatutgifter om du bruker oss ved utmålingen.

Har du spørsmål eller trenger bistand, så ta bare kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Feiloperasjoner ved Sykehuset Sørlandet - Flekkefjord og Kristiansand sykehus
Vi bistår flere pasienter med ortopediske problemstillinger som har kommet til skade ved sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand. Sakene er bl.a. omtalt av NRK. Les mer

Bistandsadvokat
Erstatning etter alvorlig voldsutøvelse:
Uføretrygdet mann i 50-årene utsatt for grov vold av flere gjerningsmenn. Livstruende, indre skader. Koma i 14 dager, ca 15 operasjoner. Straffesaken gikk over 3 uker i tingretten. To av gjerningsmennene ble idømt lange fengselsstraffer samt å betale erstatning til skadelidte. Advokat Roander bisto skadelidte som av tingretten ble tilkjent en erstatning på ca kr 1.400.000,- Dommen er p.t. ikke rettskraftig. Vår sak 2291

Det nytter å kjempe i pasientskadesaker!

Advokatfirmaet Roander & Co har de siste 20 årene oppnådd forlik/dom til fordel for våre klienter i langt mer enn halvparten av de saker det har vætt tatt ut søksmål for domstolene. Dette sier mye om hvor store mørketall/hvor mange pasienter som uriktig får avslag på sine erstatningskrav/ikke får den erstatning de har krav på. Vi tror mye av grunnen til våre gode resultatene er vår erfaring med pasientskadesaker samt vårt kjennskap til de medisinske fagmiljøer. Du kan lese mer om våre saker for domstolene her på nettsiden. Dersom du ønsker å få en vurdering av din sak, tilbyr vi gratis gjennomgang og vurdering av saken din.

Covid-19 ved Sykehuset i Telemark, Skien
Som omtalt på Dagsrevyen 18.01.21 her flere pasienter blitt smittet av Covid-19 ved Sykehuset i Telemark, Skien, og hvor flere pasienter har dødd som følge av smitten. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i flere saker konkludert med at de etterlatte i slike tilfeller vil kunne ha krav på erstatning. NPE vil i slike tilfeller dekke utgifter til advokat i forbindelse med erstatningsoppgjøret. Pårørende og etterlatte vil kunne ha krav på erstatning også ved Covid-dødsfall ved smitte på sykehjem og  sykehus.  Vi oppfordrer pårørende/etterlatte om å ta kontakt med NPE for å melde sine krav. Om ønskelig bistår vi gjerne med juridisk bistand. Se reportasjen fra NRK her.

Vi er spesialister i personskadeerstatning, pasientskade, fødselsskade, trafikkskade og yrkesskade.
Ring oss for en uforpliktende samtale på 22 70 89 89

[hslide id=1]

Spesialister på personskadeerstatning 

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Landsdekkende

Vi hjelper klienter over hele landet. Ved behov reiser vi på hjemmebesøk.

Vi tilbyr 'no cure no pay' etter avtale. Videre tilbyr vi gratis konsultasjon ved første henvendelse.

Et av landets ledende

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Advokatfirmaet har jobbet spesialisert med erstatningsrett i over 30 år.

Spesialister på personskadeerstatning 

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.

Landsdekkende
Vi hjelper klienter over hele landet. Ved behov reiser vi på hjemmebesøk, men det meste kan ordnes via e-mail og telefon.

Vi tilbyr 'no cure no pay' etter avtale. Videre tilbyr vi gratis konsultasjon ved første henvendelse. 

Alle som har fått medhold i sine erstatningskrav i Norsk pasientskadeerstatning har krav på å få dekket advokatutgifter i forbindelse med erstatningsutmålingen. Vi er spesialister på området - ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Advokatfirmaet Roander & Co bistår kun den skadelidte. Vi legger vekt på personlig og tett oppfølging av sakene. Firmaet holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo sentrum

Over 30 års erfaring

Spesialister på personskadeerstatning 

Advokatfirmaet Roander & Co er et uavhengig prosederende firma som har spesialisert seg på bistand i forbindelse med erstatningskrav og forsikringsoppgjør ved alle typer personskader.
Advokatfirmaet bistår kun den skadelidte. Vi legger vekt på personlig og tett oppfølging av sakene. Firmaet holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo sentrum.