Advokatfirmaet Roander & Co

Twój specjalista od prawa odszkodowawczego

 

Czy doznałeś urazu drogowego, urazu zawodowego lub urazu pacjenta?

Wszyscy pracownicy w Norwegii są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od wypadków przy pracy. Ubezpieczenie od wypadków przy pracy zapewnia odszkodowanie finansowe pracownikowi, który uległ wypadkowi w pracy. Odszkodowanie jest dodatkiem do tego, co wypłaca ubezpieczenie społeczne. Obejmuje wszystkich pracowników w firmie – zarówno pracowników zatrudnionych w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy musi pokrywać utratę dochodów i wydatków, które zdaniem poszkodowanego spowodowała szkoda. Jeżeli poszkodowany doznał trwałej i znacznej szkody o charakterze medycznym, należy mu się także odszkodowanie specjalne. W przypadku śmierci ubezpieczenie od wypadków przy pracy musi zapewnić odszkodowanie tym, których pracownik w pełni lub częściowo utrzymywał. Jeśli uległeś wypadkowi w pracy, skontaktuj się z nami! Pomoc prawna będzie w większości przypadków bezpłatna.