Retningslinjer og personvern

Les vår personvernerklæring

Nyttig informasjon

Personvernerklæring

Advokatfirmaet Roander & Co har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet. For å kunne tilby gode tjenester, må vi ofte behandle opplysninger om klienter elektronisk eller i et register. I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi behandler personopplysninger, hva som er formålet og hvilke rettigheter klienter har.

Grunnprinsipper

Alle personopplysninger skal behandles lovlig, rettferdig, korrekt og konfidensielt. Opplysninger skal være samlet inn til bestemte formål og ikke senere bli brukt på en måte som er i strid med dette. De skal kun bli benyttet for det konkrete formålet, og ikke lagres lenger det som er nødvendig eller pålagt.

1. Den behandlingsansvarlige

Advokatfirmaet v/daglig leder Thomas Roander er behandlingsansvarlig.

 

2. Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger i Advokatfirmaet Roander & Co er å ivareta klientens interesser i henhold til oppdragsavtalen.

 

3.Rettslig grunnlag

Oppdragsavtalen mellom klient og advokatfirmaet er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger.

4. Hvilke personopplysninger behandles?

Advokatfirmaet behandler personopplysninger om enkeltpersoner, herunder navn, adresse, telefonnummer osv. i forbindelse med gjennomføring av oppdraget. Advokatfirmaet bruker et elektronisk lagringssystem kalt Advocate Desktop, der personopplysningene lagres. Videre behandler advokatfirmaet saksfakta som kan knyttes til klienter, f.eks opplysninger om skadehendelsen eller klientens økonomiske tap. Vi behandler også sensitive helseopplysninger. Slike opplysninger skal behandles med varsomhet. Ved oversendelse av slike opplysninger benyttes vanlig postgang, passordbeskyttet epost eller domstolenes Aktørportal. Sistnevnte er kun tilgjengelig for domstol og motpart og krever personlig innlogging med Bank ID.

5. Hvor hentes opplysningene fra?

Advokatfirmaet Roander & Co innhenter opplysninger fra NAV, forsikringsselskaper, skatteetaten, arbeidsgiver, politi, sykehus, fastlege, annet helsepersonell, kommuner og Arbeidstilsynet. Klienten varsles med kopi av henvendelsen.

6. Samtykke fra klient

Opplysningene innhentes etter samtykke fra hver enkelt klient i henhold til oppdragsavtalen.

7. Utlevering av opplysninger til andre

Utlevering av personopplysninger til andre skal bare gjøres dersom dette er nødvendig for å gjennomføre oppdraget og klienten har samtykket. Hvis utlevering skjer til annen mottaker, domstol eller motpart, underrettes klienten med kopi av utsendelsen.

8. Arkivering og sletting av opplysninger

Saksopplysningene oppbevares i vårt arkiv i 10 år før de makuleres. Elektroniske opplysninger i Advocate Desktop, dvs. brev og eposter, blir også slettet etter 10 år. Årsaken til oppbevaring er å sikre klient og oppdragsgivers rettslige interesser.

9. Sikring av personopplysninger

Adgangen til kontorlokalene er til enhver tid låst. Alle ansatte har kontroll med at uvedkommende ikke tar seg inn på kontorene.

Klientopplysninger blir lagret både manuelt og elektronisk. Elektroniske opplysninger lagres på det felles filsystemet Advocate Desktop. Sikkerheten er ivaretatt ved de ansattes taushetsplikt og generelle IT-sikkerhetstiltak. Det tas daglig back-up av serverne. Det er krav om personlig passord for oppkobling mot advokatfirmaets nettverk og Advocate Desktop. Advokatfirmaet har brannmur og virusprogram for all internettrafikk og epost, som beskytter mot at uvedkommende kan koble seg opp mot firmaets portal og nettverk. E-post med vedlegg sendes med passordbeskyttelse.

10. Klientens rettigheter

  • Klienter har rett til å få informasjon om hvordan deres personopplysninger behandles og har rett til innsyn i lagrede personopplysninger.·
  • Klienter har rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv korrigert.
  • Klienter har rett til å få personopplysninger om seg selv slettet hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn. Behandlingen av personopplysninger er normalt basert på samtykke, og klient kan til enhver tid trekke samtykket tilbake.

11. Datatilsynet

Dersom du som klient mener at Advokatfirmaet Roander & Co ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.no.

12. Kontaktopplysninger Advokatfirmaet Roander & Co

Daglig leder Thomas Roander er behandlingsansvarlig og kan kontaktes via
E-post: thomas@roander.no
Telefon: 22 70 89 89/ 971 71 388
Postadresse: Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo

Cookies

Har du spørsmål rundt våre retningslinjer for personvern?