Din personskade-
spesialist i Oslo

Advokatfirmaet Roander & Co AS

Mennesker

Lang erfaring og solid kompetanse innenfor erstatningsrett

Advokatfirmaet Roander & Co er et av landets ledende advokatfirmaer med spesialkompetanse innen personskadeerstatning. Advokatfirmaet har jobbet med personskader i over 30 år, og bistår klienter som er påført skader etter trafikkulykker, pasientskader, yrkesskader og i voldsofferskader og andre typer skader i deres sak mot forsikringsselskaper, Norsk Pasientskadeerstatning, eller Kontoret for Voldsoffererstatning. Vi bistår kun den skadelidte i så vel ansvars- som utmålingssaker. Vi har bred prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser, og har bistått våre klienter i en rekke saker for retten med positivt resultat.

Våre siste saker

Historikk

Advokatfirmaet Winther Christensen AS ble etablert av advokat Steinar Winther Christensen, som startet sin advokatkarriere på 1970- tallet. Steinar fattet tidlig interesse for erstatningsrett og har prosedert flere prinsippsaker for Høyesterett. Han omtales som en av pionerene innen norsk erstatningsrett, og har vært sterkt bidragende til rettsutviklingen, særlig på personskadens område og hvor fødselsskadesakene fikk en viktig plass. Steinar erfarte at mange skadelidte ikke fikk de erstatningsoppgjørene de hadde krav på, og at mange ikke hadde økonomi til å forfølge sakene sine. Han hadde spesiell omsorg for de svakere stilte i samfunnet og snudde steiner ingen andre ville røre. Han ble kjent for sin idealisme og var den første advokaten som tilbød bistand etter det såkalte «no cure no pay» prinsippet, en bistand firmaet fortsatt tilbyr

I 2005 begynte advokat Thomas Roander i advokatfirmaet, og han overtok som daglig leder i 2012. Laget har senere blitt styrket med advokatene Janne Larsen, Espen Seeberg, og Lars Kjønniksen, som alle har betydelig praksis fra personskadeområdet.

I 2017 skiftet Advokatfirma Winther Christensen navn til Advokatfirma Roander & Co. Vi jobber fremdeles spesialisert med erstatningsrett, noe vi anser som svært fordelaktig og sterkt medvirkende til våre gode resultater. Vi er av den oppfatning at «øvelse gjør mester» og at man blir god på det man gjør mye av. I årenes løp har advokatfirmaet for eksempel bistått i mer enn 100 fødselsskadesaker i forvaltningen og i domstolene. Vi vil påstå erstatningsnivåene i fødselsskadesakene ikke ville vært der de er i dag uten vårt arbeid og gode resultater i domstolene.

Våre siste saker