Norsk pasientskadeerstatning avslo. Seier i tingretten

Sak for Oslo tingrett. Risiko for skade utenfor det som en pasient må akseptere. Sak for Oslo tingrett mot Norsk pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda. Mann. Levertranspantert etter vellykket kreftbehandling. 

Transplantasjonen var vellykket og mannen er kreftfri. Da ha våknet fra narkosen hadde han mistet synet. Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda la til grunn at det ikke forelå svikt i behandlingen, og at risiko for skade måtte aksepteres fordi behandlingen var livreddende. Tingretten omgjorde Pasientskadenemndas vedtak og fant at det var svikt i anestesien, og at manglende surstoff til synsnerven var sannsynlig årsak til skaden. Tingretten fant også at risiko for skade var utenfor det som en pasient må akseptere, og vektla særlig risiko for skade ikke lå i risikoens retning. Dommen er rettskraftig. Norsk pasintskadeerstatning har gitt mannen ménerstatning og erstatning for påført og fremtidig tap i inntekt. (sak nr. 1028)

0
Feed