Trafikkskade

Vi er der for deg når ulykken inntreffer!

Våre saker Kontakt oss

Du er forsikret ved trafikkulykker

Etter bilansvarsloven er det påbudt med ansvarsforsikring for alle biler, busser, motorsykler og elsparkesykler

Ved alle trafikkulykker og uhell skal det derfor foreligge en ansvarsforsikring som dekker skade/tap (ménerstatning, tap i inntekt, ekstrautgifter) som oppstår som følge av ulykken. Dette tapet kan kreves erstattet. Forsikringsselskapet vil som hovedregel dekke utgifter til juridisk bistand for advokat. Ansvaret for skaden er objektivt, dvs. uavhengig av skyld. Det er nok å vise at skaden/tapet er forårsaket av ulykken.

I utgangspunktet mister du krav på erstatning dersom du ikke melder skaden til forsikringsselskapet innen 1 år etter skadedato. Uavhengig av denne meldefristen, løper det en foreldelsesfrist på 3 år fra den dag du blir klar over at du er påført en trafikkskade som følge av ulykken. Denne fristen avbrytes enten ved samtykke fra/avtale med forsikringsselskapet, forliksklage eller stevning.

Etter skadeserstatningsloven kan du kreve erstatning for det økonomiske tap du har hatt og vil ha som følge av skaden; skadebetingede ekstrautgifter, inntektstap og evt. tap av pensjon pga. reduserte pensjonspoeng. I tillegg vil du kunne kreve såkalt ménerstatning.

Forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter ved trafikkulykker!

Ring 22 70 89 89

Se noen av våre saker

 • 09/03/2021 - Thomas Roander
  Trafikkskadesak

  Erstatning etter MC-ulykke

  Les mer
 • 23/12/2017 - Thomas Roander
  Trafikkulykke – nakkesleng, whiplashskade

  Mann, ca 20 år, påkjørt skrått fra siden, utviklet personskade i form av nakke/hodesmerter etter trafikkulykken.

  Les mer
 • 22/05/2017 - Thomas Roander
  Påkjørt mens hun krysset fotgjengerfelt

  Kvinne påkjørt mens hun krysset fotgjengerfelt. Komplisert ankelbrudd og psykiske plager. Etter 5 års kamp mot If, avslo selskapet kvinnens erstatningskrav.

  Les mer
 • 14/04/2017
  Trafikkulykke – utvikling av Post Traumatisk Stress Syndrom

  Polsk lastebilsjåfør på 55 år var involvert i en trafikkulykke, da en suicidal person hoppet ned fra en bro over motorveien og traff førerhuset, med døden til følge.

  Les mer
 • 22/11/2016 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Whiplash-skade. 50 % uføretrygdet

  Kvinne (30). Whiplash-skade. 50 % uføretrygdet. Det første erstatningstilbudet fra forsikringsselskapet til kvinnen var på kr. 150.000,-.

  Les mer
 • 22/11/2016 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Whiplash-skade, angst, smerter mv.

  Kvinne (37). Whiplash-skade, angst, smerter mv. Forsikringsselskapet tilbydde erstatning på kr. 175.000,- til tidligere advokat.

  Les mer
 • 22/11/2016 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Nakkeslengsskade – 50% uføretrygdet

  Kvinne (45). Nakkeslengsskade. 50 % uføretrygdet. Erstatningstilbud fra forsikringsselskapet til tidligere advokat på ca. kr. 450.000,-.

  Les mer
 • 22/11/2016 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Whiplash-skade.

  Kvinne (53). Whiplash-skade. 50 % uføretrygdet. Forsikringsselskapet tilbød kr. 900.000,-. Påstevnet til tingretten.

  Les mer
 • 22/11/2016 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Utforkjøring med bil

  Mann (37) – utforkjøring med bil. Fikk hode/nakkesmerter, men ingen legejournaler om akuttskade. 

  Les mer
 • 22/11/2016 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Sykkelulykke

  Mann (42) Sykkelulykke 2003. Syklet på veibom som var satt opp av Statens veivesen og omkom.

  Les mer
 • 22/11/2016 - Advokatfirmaet Roander & Co
  Kraftig trafikkulykke

  Gutt, født 1996. Kraftig trafikkulykke. Mor var gravid i 7. måned da ulykken inntraff. Barnet måtte forløses med keisersnitt. 

  Les mer