Nakkeslengsskade – 50% uføretrygdet

Kvinne (45). Nakkeslengsskade. 50 % uføretrygdet. Erstatningstilbud fra forsikringsselskapet til tidligere advokat på ca. kr. 450.000,-.

Saken løst etter lange forhandlinger med en samlet erstatning på kr. 1.150.000,-.

0
Feed