Utforkjøring med bil

Mann (37) – utforkjøring med bil. Fikk hode/nakkesmerter, men ingen legejournaler om akuttskade. 

Oppsøkte lege først 3 mnd. etter ulykken. Sykemeldt og senere ikke tilbake i arbeid. Selskapet avslo erstatningsansvar og mente det ikke forelå årsakssammenheng mellom helsesvikten og ulykken. Påstevnet til tingretten. Fullt medhold etter anke til lagmannsretten. Full erstatning deretter tilkjent etter avtale mellom partene.

0
Feed