Trafikkulykke – nakkesleng, whiplashskade

Mann, ca 20 år, påkjørt skrått fra siden, utviklet personskade i form av nakke/hodesmerter etter trafikkulykken.

Skadelidte måtte avbryte elektrikerutdanning og kom forsinket ut i arbeidslivet pga. skaden. Forsikringsselskapet avslo pga. manglende årsakssammenheng og tilkjente ingen erstatning. Advokatfirmaet tok ut søksmål for tingretten med krav om en begrenset erstatning for forsinket inntreden i arbeidslivet. Etter første rettsdag kom det klare signaler fra dommer at saken burde være egnet for mekling. Senere samme dag inngikk partene et utenrettslig forlik hvor skadelidte fikk tilkjent inntektstap for et par år. Saken illustrerer hvordan selskapene drøyer i det lengste med å erkjenne erstatningsansvar.

Vår sak 1809.

0
Feed