Kraftig trafikkulykke

Gutt, født 1996. Kraftig trafikkulykke. Mor var gravid i 7. måned da ulykken inntraff. Barnet måtte forløses med keisersnitt. 

Gutten har fått en alvorlig grad CP og epilepsi. Klarer å kjøre el. rullestol. Velfungerende kognitivt. 100 % avhengig av tilsyn og pleie. Saken påstevnet til Oslo tingrett, som tilkjente gutten en samlet erstatning på ca. kr. 8,5 mill. Forut for hovedforhandling erkjente selskapet ansvar også under passasjerulykkesforsikringen med kr. 500.000, inkl. renter.

(sak 27092)

0
Feed