Trafikkulykke – utvikling av Post Traumatisk Stress Syndrom

Polsk lastebilsjåfør på 55 år var involvert i en trafikkulykke, da en suicidal person hoppet ned fra en bro over motorveien og traff førerhuset, med døden til følge.

Lastebilsjåføren utviklet etter hvert angst for å kjøre bil. Han mistet jobben og klarte ikke omskolering til annet yrke. Tre år etter ulykken fikk han diagnostisert PTSD av psykiatrisk sakkyndig, med 40 % medisinsk invaliditet. Saken ble deretter gjort opp mer forsikringsselskapet, utbetalt kr. 2,3 mill. i erstatning, vesentlig for inntektstap, samt fulle saksomkostninger. Prosessfullmektig var advokat Espen Seeberg.

0
Feed