Påkjørt mens hun krysset fotgjengerfelt

Kvinne påkjørt mens hun krysset fotgjengerfelt. Komplisert ankelbrudd og psykiske plager. Etter 5 års kamp mot If, avslo selskapet kvinnens erstatningskrav.

Begrunnelsen vat at det ikke var årsakssammenheng mellom ulykken og skader/økonomisk tap. Advokatfirmaet tok ut stevning for Oslo tingrett. If påsto seg frifunnet. Under rettsmekling ble partene enige om en samlet erstatning på over kr. 1 mill. Denne saken føyer seg inn i rekken over saker som viser at man skal være kritisk til selskapets vurderinger.

0
Feed