Trafikkskadesak

Erstatning etter MC-ulykke

Mann, ca 60 år, veltet på MC og pådro seg bruddskader i det ene beinet. Operert. Postoperative komplikasjoner med infeksjon førte til reoperasjoner og til slutt amputasjon på leggen. Smerteproblematikk og betydelig nedsatt funksjon. Ansvarlig forsikringsselskap forsøkte å skyve deler av erstatningsansvaret over på Norsk pasientskadeerstatning, men nådde ikke frem med det. Opprinnelig erstatningstilbud fra selskapet var på ca kr 450.000,- Etter forhandlinger ble erstatningen øket til ca kr 1.550.000,- Selskapet aksepterte til slutt menerstatning i èn invaliditetsgruppe høyere enn hva sakkyndig anbefalte. I tillegg dekket selskapet utgifter til ledsager på ferie og fritidsreiser og utgifter i forbindelse med bytte av bolig.  Skadelidte hadde ikke skaderelatert inntektstap.

Vår sak: 2120 – advokat Thomas Roander

0
Feed