Whiplash-skade. 50 % uføretrygdet

Kvinne (30). Whiplash-skade. 50 % uføretrygdet. Det første erstatningstilbudet fra forsikringsselskapet til kvinnen var på kr. 150.000,-.

Hun kontaktet deretter advokat. Etter lange forhandlinger, er den samlede erstatningen på kr. 925.000,-.

0
Feed