Mann ble blind etter operasjon i rygg og nakke

Mann på 59 år var utsatt for en sykkelulykke og fikk alvorlige skader, blant annet brudd i nakke og rygg og ble operert. Da han våknet opp fra narkosen var han blitt blind.

Han fikk medhold i sitt krav om pasientskadeerstatning i lagmannsretten etter unntaksregelen i pasientskadeloven. Unntaksbestemmelsen lyder som følger. "Unntaksbestemmelsen er en unntaksregel i pasientskadeloven som kun brukes i særlige tilfeller der det er sammenheng mellom behandlingen og skaden, men ikke svikt ved helsehjelpen."

 

Sykehuset erkjente at årsaken til synstapet var kirurgien, men han fikk avslag på sin søknad om pasientskade i NPE-ordningen og i tingretten. Han anket saken til lagmannsretten som endelig ga han medhold i saken. Det var ikke svikt i behandlingen, men lagmannsretten la til grunn at det forelå en særlig stor og uventet skade. Han er 100 % invalid. Lagmannsretten mente det var et markert avvik fra den risiko han burde akseptere, og at det ville virke støtende ikke å tilkjenne han erstatning. 

 

Saken ble prosedert av advokat Janne Larsen

 

Les mer på pasientskade

0
Feed