roander bakgrunn

Tilleggserstatning for inntektstap

Saken gjaldt en ung kvinnelig hjelpepleier som fikk en båndskade i ankelen ved et uhell i 2011.  Pasienten måtte opereres, og hun fikk i den forbindelse en alvorlig sykehusinfeksjon med gule stafylokokker.  Ankelen ble aldri bra igjen, og pasienten fikk varig men. Hun falt etter hvert helt ut av arbeidslivet og ble uføretrygdet i 2018.

Pasienten sendte deretter inn skademelding til NPE, med krav om erstatning.

 

NPE  og Pasientskadenemnda ville ikke akseptere at behandlingsskaden hadde medført 100% uførhet, og de erstattet derfor bare 50% av pasientens inntektstap. Det øvrige tapet måtte anses være forårsaket av pasientens «grunnlidelse», dvs. båndskaden.

 

Saken ble deretter tatt inn for Søndre Østfold tingrett, som kom til at behandlingsskaden på sykehuset var en nødvendig betingelse for pasientens uførhet. Hun hadde derfor krav på full erstatning for sitt inntektstap.

 

Retten tilkjente kvinnen ytterligere kr 2 millioner i erstatning for inntektstap. I tillegg fikk hun dekket sine saksomkostninger fullt ut.

 

Dommen er rettskraftig.

 

Saken ble ført av advokat Espen Seeberg

 

Les mer på roander.no/fagomrader/pasientskade

0
Feed