Yrkessykdom – erstatning for løsemiddelskade – Tryg Forsikring

Skadelidte – en bilmekaniker i femtiårene - pådro seg yrkessykdom i form av løsemiddelskade.

Han var ansatt på Tusenfryd i årene 2004 og 2005 før han sluttet i stillingen og bygget opp eget bilverkverksted. Yrkesskadeforsikring ble tegnet i Tryg da verkstedet åpnet i desember 2006. Skadelidte fikk etter hvert store problemer med hukommelsen og diagnosen toksisk encefalopati ble konstatert av nevrolog på Oslo universitetssykehus i 2010. Skadelidte ble delvis uføretrygdet som følge av dette. Krav om yrkesskadeforsikring ble deretter fremmet mot Tryg, som avslo kravet. Tryg mente at løsemiddelskaden ble konstatert allerede i mars 2006. Klage ble sendt inn til Yrkesskadeforsikringsforeningen. Foreningen anførte at hvis skadelidte ikke var «i arbeid» på konstateringstidspunktet i mars 2006, følger det av yrkesskadeforsikringslovens § 5 tredje ledd at forsikringsgiver for skadelidtes siste arbeidsgiver vil være ansvarlig. Forsikringsgiver for skadelidtes siste arbeidsgiver Tusenfryd var også Tryg, slik at selskapet måtte anses erstatningsansvarlig for løsemiddelskaden. Skadelidte inngikk deretter forlik med Tryg og fikk utbetalt kr 850.000 i skattefri grunnerstatning, Han fikk også dekket sine saksomkostninger.

Saken ble ført av advokat Espen Seeberg

0
Feed