Lammelser på grunn av infisert epiduralkateter – tilkjent erstatning kr 8 millioner

Pasienten ble operert i november 2017 ved Oslo universitetssykehus for en mindre skade i brystet. Pasienten ønsket selv sterkt operasjon og det ble funnet tilstrekkelig grunnlag for inngrepet.

Han ble informert om inngrepets art og risiko. Etter inngrepet ble det gitt forebyggende antibiotika i en enkelt dose. Det ble satt inn et epiduralkateter til bruk i smertelindringen. Epiduralen fungerte ikke helt optimalt og pasienten ble derfor i tillegg lindret med opiater. Det ble gjort flere kontroller av innstikkstedet. Erstatningssøker fikk etterhvert økende ryggsmerter og hadde tegn til infeksjon. Han ble overflyttet til intensivavdelingen. Det ble gjort CT-undersøkelse og det ble påvist verkebyll (abscess) i ryggmarg. Pasienten ble hasteoperert, men ble delvis lam fra livet og ned. Anført svikt i behandlingen. Etter langvarige forhandlinger med NPE ble pasienten tilkjent kr 8 millioner i erstatning.

Saken ble ført av advokat Espen Seeberg

0
Feed