Utmåling av erstatning grunnet kneoperasjon

Mann (40) ble operert i begge knær pga. skjevhet. Etter operasjonene opplevde han økte smerter og noe redusert gangfunksjon. NPE erkjente ansvar og tilbød erstatning med kr 20 000 for utgifter og tap av hjemmearbeidsevne.

Etter at pasienten tok kontakt med vårt kontor er han nå tilbudt en erstatning på kr 700 000. Dessverre opplyser ikke NPE om at de dekker utgifter til advokat ved utmåling av erstatning. Det er viktig at pasienter som får beskjed om at de kan ha krav på erstatning gjennom NPE sin «Foreløpig vurdering av søknad om erstatning», kontakter advokat for bistand. Dersom NPE mener pasienten kan ha krav på erstatning, dekker NPE advokatutgiftene.

 

Som ovennevnte og mange andre saker viser, vil pasienter kunne oppnå betydelig høyere erstatning dersom de lar seg bistå av advokat under utmålingen, og hvor NPE vil dekke advokatutgiftene.»

 

 

Saken ble ført av advokat Lars Kjønniksen

 

Les mer på pasientskade.

0
Feed