Terminerstatning

Mann født i 1960 med en meget komplisert og alvorlig sykdomstilstand. Han fikk diagnostisert kreft i halsmandlene våren 2010. På grunn av feilaktig behandling fikk han behov for permanent sondeernæring gjennom nesen samt plager med brokk og svekket magemuskulatur. 

Behandlingsskaden utgjorde isolert 20% varig medisinsk invaliditet. NPE la til grunn at hans kreftsykdom var uhelbredelig og at han ville leve i maksimalt 5 år. Han ble derfor i april 2014 tilkjent terminerstatning for en 5-års periode. Advokatfirmaet påklaget vedtaket til Pasientskadenemnda. Nemnda erkjent i klageomgangen at kreftsykdommen var i retur og at han sannsynligvis ville overleve. Grunnlaget for terminerstatning falt dermed bort og skadelidte fikk utmålt tilleggserstatning beregnet frem til statistisk levealder + dekket sine saksomkostninger.

Vår sak 1382 – advokat Seeberg

0
Feed