Gutt på 6 år får endelig erstatning etter fødselsskade på fødestue.

Mor var annengangsfødende og ønsket ifølge Helsekort for gravide å føde på sykehus, da hun blant annet ønsket epiduralbedøvelse som fødestuen ikke kunne tilby. Hun hadde tidligere født på sykehus, og ønsket primært dette om ikke fødselen gikk for raskt. Da vannet gikk reiste hun til fødestuen, hvor hun skulle få ambulanse til sykehus. Hun ble imidlertid anbefalt å bli på fødestuen fremfor å reise ca. to timer til sykehuset.

Hun ankom fødestuen litt over midnatt og fødselen kom først i gang på morgenkvisten, dvs. om lag syv timer etter ankomst på fødestuen. Hun valgte å følge rådet fra jordmor, og ble på fødestuen. Under fødselen tilkom navlesnorfremfall, og det hastet med å få ut barnet. Dette tok tid, og barnet ble forløst med keisersnitt av kirurg på et nærliggende sykehus som ikke hadde fødeavdeling, men kirurgisk kompetanse. Barnet fikk en alvorlig hjerneskade, som mest sannsynlig ville vært unngått om mor hadde vært på sykehus slik hun ønsket. Navlesnorfremfallet kunne ikke forutses, men et sykehus med fødeavdeling ville raskt kunne konstatert alvoret og tatt raskt keisersnitt.

Drammen tingrett konkluderte med at barnet hadde rett til erstatning, ut fra pasientrettighetsloven  og medbestemmelsesretten. Rådet fra fødestuen om å bli værende da fødselen kunne gå raskt var svakt begrunnet, og ble ikke revurdert.  Brudd på medbestemmelsesretten ble vurdert som svikt etter pasientskadeloven.

Saken går nå til Norsk pasientskadeerstatning for utmåling.

Under utmålingen av saken har mor og barn krav på dekning av advokatutgifter, noe  mange pasienter dessverre ikke er klar over. Dessverre informerer heller ikke NPE tilstrekkelig om dette.»

Saken ble ført av advokat advokat Lars Kjønniksen

Les mer på pasientskade.

0
Feed