Sak for tingretten – mislykket slankeoperasjon

Kvinne i tyveårene gjennomførte slankeoperasjon på norsk sykehus i 2013, på sviktende indikasjon.

Hennes BMI var for lav og hun skulle aldri vært operert. Operasjonen medførte store plager og pasienten måtte i ettertid gjennomføre ytterligere tre operasjoner. Hun fikk smerter og fordøyelsesbesvær og ble 40% varig medisinsk invalid. Pasienten ble etter hvert uføretrygdet. Etter mange års saksbehandling i Norsk pasientskadeerstatning og i Pasientskadenemnda, var det ikke enighet om erstatningsbeløpet. Pasienten mente hun ikke hadde fått full erstatning og søksmål ble tatt ut for tingretten. Pasienten ble i tingretten tilkjent millionerstatning for fremtidig inntektstap.

Saken ble prosedert av advokat Espen Seeberg.

0
Feed