Komplikasjoner etter gastric bypass

Saken gjaldt en kvinne på 25 år som på grunn av overvekt gjennomførte gastric bypass operasjon i 2018. Operasjonen var ikke vellykket, og pasienten måtte i årene 2018-2023 gjennomføre ni nye operasjoner i buken.

Alle reoperasjonene førte til et kronisk smerteproblem som igjen medførte høy medisinsk invaliditet og utfall fra arbeidslivet. Saken ble meldt til NPE, som avslo erstatningskravet. Avslaget ble opprettholdt av Pasientskadenemnda, som anførte at behandlingen av pasienten hadde vært korrekt.

 

Saken ble deretter tatt inn for tingretten, som innhentet ny erklæring fra sakkyndig gastrokirurg. Kirurgen konkluderte med svikt i behandlingen, og saken ble forlikt i tingretten ved at nemnda erkjente ansvar for skaden og dekket pasientens saksomkostninger.

 

Saken ble deretter returnert til NPE for erstatningsutmåling.

 

Pasienten har fått foreløpig erstatning av NPE med kr 1.7 millioner, men endelig erstatning forventes å bli langt større fordi pasienten trolig blir permanent arbeidsufør av skadene hun er påført.

 

Saken føres av advokat Espen Seeberg

 

Les mer på pasientskade

0
Feed