Jente, fødselsskadet 2003

100 % medisinsk invaliditet. Erstatningsansvar avslått av NPE og PSN. Saken påstevnet til tingretten som ved dom i desember 2007 kom til fullt erstatningsansvar for skaden.

Retten påpekte at det forelå flere uklarheter omkring det faktiske hendelsesforløp under fødselen og at journalen var uklar. Dommen ikke påanket av Staten. Saken er nå under erstatningsutmåling i NPE.

(sak 25015)

0
Feed