Skadet ifm sprengningsulykke

Mann (33), skadet ifm sprengningsulykke i forsvaret.

Betydelige fysiske og psykiske skader. Spørsmål om avkorting av erstatningen pga forhold på skadelidtsiden og foreldelse. Fullt erstatningsansvar erkjent. Tilkjent ca. 3,5 mill. i erstatning.

0
Feed