Stanget hodet kraftig i et rør

Mann, f. 1966. Nordsjøarbeider. Stanget hodet kraftig i et rør under gange slik at hjelmen sprakk.

Fikk umiddelbare og vedvarende plager i form av nakke- og hodesmerter, øresus, nedsatt konsentrasjonsevne og hukommelse. 100 % arbeidsufør. TrygVesta avviste primært kravet om ménerstatning med begrunnelse at den skaderelaterte invaliditet kun var 12 %. Videre anførte selskapet at kun 50% av hans ervervsuførhet skyldtes yrkesskaden. Med dette utgangspunkt fremsatte selskapet et erstatningstilbud pålydende kr. 1.200.000,- inkl. oppgjør under kollektiv ulykkesforsikring. Tilbudet ble ikke akseptert av skadelidte. Etter 4 års intense forhandlinger med selskapet med klagebehandlingen og søksmålsforberedelser, erkjente selskapet til slutt ansvar for 100 % av ervervsuførheten og aksepterte en skaderelatert invaliditet på 20 %. Samlet erstatning inkl. oppgjør under kollektig ulykkesforsikring endte på over kr. 3 mill. (sak 25055)

0
Feed