Vant over Pasientskadenemnda i tingretten!

Kvinne med struma og høyt stoffskifte anla sak mot Staten v/Pasientskadenemnda for feilbehandling etter operativ behandling. 

Etter operasjonen fikk hun uttalte smerteplager og svært nedsatt funksjon. Hun falt ut av arbeid og fikk innvilget uføretrygd fra Nav. I saken for tingretten anførte vi at oppfølgingen etter operasjonen ikke var i samsvar med god medisinsk praksis, og at hennes massive plager kunne forklares av dette. I utgangspunktet hadde vi ikke støtte fra rettsoppnevnt sakkyndig, men gjennom bevisførselen og ytterligere medisinsk vitneførsel, klarte vi å snu bevissituasjonen. Etter vel to dager i retten, etter avsluttet bevisførsel, erkjente staten fullt erstatningsansvar og aksepterte å dekke alle sakens omkostninger. Det ble deretter utarbeidet et rettsforlik og tingretten hevet saken uten at det var nødvendig å skrive dom. Denne saken er et godt eksempel på at saksutredningen i Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda ofte ikke er god nok. Saken ble prosedert av advokat Roander

 

Vår sak 1859.

0
Feed