Forlik med Staten v/pasientskadenemnda – tilleggserstatning på kr 5,1 mill

Godt voksen mann, selvstendig næringsdrivende/enkeltmannsfirma. NPE erkjente erstatningsansvar for infeksjon etter hofteprotese, men mente at behandlingsskaden ikke var av varig karakter.

Han fikk dermed kun inntektstapserstatning for noen år. Pasientskadenemnda erkjente at han hadde et varig inntektstap, men la til grunn at skadelidte uavhengig av behandlingsskaden ville vært 50 % uføretrygdet. Nemnda tilkjente ca 3 mill. i tilleggserstatning. Det ble tatt ut søksmål for tingretten med anførsel og krav om full inntektstapserstatning til 75 år. Saken ble forlikt med en tilleggsutbetaling på nærmere kr 5,1 mill og hvor inntektstapet ble dekket til og med 72 ½ års alder.

Vår sak  2619 – advokat Thomas Roander

0
Feed