Sak for Borgarting lagmannsrett mot Pasientskadenemnda

Mann vant sak mot Norsk pasientskadeerstatning/Pasientskadenemnda i retten etter § 2 i pasientskadeloven (rimelighetsregelen) Mann, med kjent migrene innlegges nevrologisk avdeling på grunn av akutt hodepine. Han oppgir å ha hatt en lignende episode ca to måneder tidligere.

Det ble tatt CT samme kveld, og dagen etter ble det besluttet å ta en spinalpunksjon for å utelukke hjernehinneblødning (undersøkelse av spinalvæske ved at en nål stikkes inn gjennom korsryggen til spinalvæskerommet, hvor det tappes ut væske som analyseres). Det ble gjort to forsøk, som begge var mislykket. Skadelidte fikk påvist nerveskade etter punksjonen, men det var uenighet om det var det første stikk (som ikke var journalført) eller andre stikket (som var journalført) som påførte ham skaden. Lagmannsretten fant ikke grunn til å ta stilling til dette, da de uansett kom til at vilkårene for å få erstatning etter rimelighetsregelen i pasientskadelovens § 2 tredje ledd var oppfylt. Dommen er rettskraftig. Ligger nå hos Norsk pasientskadeerstatning for utmåling av erstatningens størrelse. (Sak 26912)

0
Feed