Forlik i tingretten – utvikling av CRPS etter gipsing av fot

Mann i sekstiårene gjennomgikk et dagkirurgisk inngrep for å sy en rift i en sene i ankelen.

Under inngrepet fjernet man betent vev rundt senen og sydde riften sammen. Pasienten ble behandlet med gips i 14 dager og deretter støtteskinne i fire uker. Pasienten anførte at han opplevde gipsen som stram og ønsket å endre den på grunn av smerter. Ved den avsluttende kontrollen seks uker etter inngrepet var saksøkers ankel fremdeles hoven og sykehuset anbefalte ham å gradvis øke belastningen av benet. Etter hvert utviklet pasienten CRPS i ankelen med en anslått varig medisinsk invaliditet på 40%. Erstatningskrav mot Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda ble avslått. Det ble deretter tatt ut stevning ved tingretten, og rettsoppnevnt sakkyndig konkluderte med svikt i behandlingen. Sykehuset hadde ikke fulgt opp pasienten godt nok. Det ble inngått rettsforlik og pasienten fikk utbetalt erstatning med kr 1 million.

Saken ble prosedert av advokat Espen Seeberg.

0
Feed