Over 90 prosent av pasientklagene blir avvist

FOR FÅ FÅR MEDHOLD: – Etter mitt skjønn burde en langt høyere prosent av sakene som får avslag i Pasientklagenemnda, fått medhold, sier spesialist på pasientskadesaker, Janne Larsen. 

Kilde: Sykepleien

Å vinne frem med en pasientklagesak er som å spille lotto – de aller fleste taper. Alle pasienter som har fått skader eller plager etter behandling i helsevesenet, kan søke erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Pasientskadenemnda

Pasienter som får avslag på sitt erstatningskrav hos NPE, kan klage til Pasientskadenemnda. Tanken er at nemnda skal behandle saken på nytt og vurdere om vedtaket NPE har gjort, er korrekt. I fjor behandlet nemnda rundt 1500 saker. Får pasienten avslag også her, er det ikke mulig å ta klagen videre. Da må saken eventuelt prøves for domstolen.

OVER 90 PROSENT FÅR AVSLAG PÅ KLAGE

I Helseklages årsrapport, som inneholder statistikk for fem klagenemnder for 2017, viser det seg at klagerne sjelden får medhold:

  • Pasientskadenemnda behandlet 1500 saker i 2017. Totalt fikk seks prosent medhold i sin klage om å få erstatning.
  • Statens helsepersonellnemnd behandlet 205 saker. Her fikk tre prosent medhold.
  • Klagenemnda for behandling i utlandet behandlet 24 saker. Ett vedtak ble omgjort.
  • I helseoppgjørsområdet (Helfo) ble 362 klager behandlet. 13 saker ble omgjort.

Erfaring fra begge sider

– Jeg har tidligere jobbet i NPE og som prosedyreadvokat for Pasientklagenemnda, sier Janne Larsen.

– Så du kan trygt kalle meg spesialist på pasientskadesaker.

Nå jobber hun i advokatfirmaet Roander & Co og har til enhver tid cirka 100 pasientklagesaker på gang.

– Det viser at mange føler seg feilbehandlet i systemet. Jeg er dessuten langt fra den eneste advokaten som driver med dette, sier hun.

Vinner i retten

Larsen ønsker så langt det er mulig å unngå rettssaker, som er dyrt for både pasienten og samfunnet. I tillegg tar det lang tid, ofte mange år.

– Saker som har vært oppe i tingretten og anket videre til lagmannsretten, kan fort ta sju til åtte år før de er ferdig behandlet. Det er belastende.

– Når sakene prøves for retten, hvor ofte får pasienten medhold?

– I snitt har vårt advokatfirma vunnet mer enn 50 prosent av sakene vi har ført i retten de siste årene, sier hun.

Advokatens statistikk fra rettsvesenet avviker dermed sterkt fra Pasientklagenemndas statistikk. Når pasientene klager der, får 94 prosent avslag på klager om ansvarserstatning. I saker hvor pasienten har fått medhold i erstatning, men mener at beløpet er for lavt, får 28 prosent medhold i Pasientskadenemnda.

– Etter mitt skjønn burde en langt høyere prosent av sakene som får avslag i Pasientklagenemnda, fått medhold, sier Larsen.

Les resten av artikelen i Sykepleien

0
Feed