Fikk erstatning etter drukningsulykke

Ung mann omkom etter drukningsulykke. Ingen vitner og obduksjonsrapport viste at den forulykkede vår påvirket av rusmidler. Forsikringsselskapet avslo først med begrunnelse at ulykken skyldes selvpåført rus. Dette ble bestridt i klage til intern klageavdeling.

Selskapet anførte da at det rettslig sett ikke forelå en «ulykke». Selskapet anførte at drukning uten kjent årsak ikke var en «plutselig og uventet hendelse», og dermed heller ikke en ulykke. Avslaget ble deretter påklaget til Finansklagenemnda, som konkluderte med at ulykkesbegrepet var oppfylt, og at drukning uten kjent årsak var å anse som en ulykke i forsikringsrettslig forstand. De etterlatte ble deretter tilkjent en erstatning på kr 350.000,- + dekning av advokatutgifter.

 

Saken ble ført av advokat Thomas Roander

 

Les mer på forsikringstvister.

0
Feed