Skadet hånden med kniv på jobb

Kvinne (49). Skadet hånden med kniv på jobb. Forsikringsselskapet tilkjente henne yrkesvalgshemmingserstatning med kr. 450.000,- og avviste ytterligere erstatningsutbetaling.

Saken ble påstevnet til Oslo tingrett. Forut for hovedforhandling forlikte partene saken slik at selskapet utbetalte samlet kr. 1.250.000,- i grunnerstatning og ménerstatning. (sak 26046)

0
Feed