Gratis advokatbistand ved utmåling av erstatning hos NPE

Vi opplever stadig oftere at pasienter ikke bruker advokat når de har fått medhold i sitt erstatningskrav hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Mange pasienter er ikke klar over at de har rett til advokatbistand når NPE har gjort en foreløpig vurdering om at det foreligger rett til erstatning. Dessverre opplyser NPE ikke lengre tydelig om dette. Mange pasienter mottar derfor alt for lave erstatninger fordi de ikke har benyttet seg av muligheten til gratis advokatbistand under erstatningsberegningen.

 

Svært mange saker ender med en høyere erstatning når advokat bistår under utmålingen,  og ikke minst får mange pasienter høyre erstatning etter klage over erstatningens størrelse til Pasientskadenemnda. Dersom du har fått en foreløpig vurdering fra NPE om at du har krav på erstatning,  anbefaler vi at du kontakter advokat for gratis bistand.

 

Har du spørsmål om advokatdekning og vurderer å bruke advokat,  er det bare å ringe oss for en uforpliktende prat på tlf 22 70 89 89.

 

Les mer på pasientskade.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Kjønniksen.

0
Feed