Fjerning av livmor uten informert samtykke – pasientskade

En kvinne på 39 år kontaktet fastlegen pga. smerter i buken på v. side, noe hun selv antok skyldtes nyrestein. Hun ble utredet med ultralyd og det ble tatt en rekke blodprøver uten at det ble funnet årsak til smertene.

Hun ble da henvist til gynekolog som mistenkte endometriose eller muskelknuter som årsak til smertene. Gynekologen henviste henne videre til Ullevål sykehus for vurdering. Hun ble raskt innkalt, og det ble gjennomført lapraskopisk fjerning av livmor. Kvinnen var sikker på at det skulle gjøres en kikkhullsundersøkelse for å se om smertene kunne ha gynekologisk årsak, men hadde ikke gitt samtykke til å fjerne livmor.

Hun hadde fortsatt barneønske, men ingen hadde spurt henne om det eller gitt henne informasjon om inngrepet.

Hun fikk avslag i søknad om erstatning fra NPE og PSN, da de mente det uansett var grunnlag for å fjerne livmor. Kvinnen tok dermed ut søksmål da hun mente seg feilbehandlet. Det var heller ikke journalført at noen hadde informert henne om inngrepet.

Det viste seg senere at hun hadde nyrestein.

Etter bevisførsel for tingretten valgte staten v/pasientskadenemnda å inngå forlik og kvinnen fikk tilkjent erstatning.

Advokat Janne Larsen

0
Feed