Minnet om filmen "Gjøkeredet"! Endte opp med 2,2 MNOK i erstatning

Kvinnelig pasient med anoreksi og schizofreni ble innlagt på sykehus i 1996 og behandlet med legemiddelet Leponex, som er et sterkt antipsykotikum som gir mange bivirkninger.

Medisineringen førte til trøtthet, konsentrasjonsvansker, svimmelhet og påfølgende fallskader, samt forlenget og forsterket pasientens anoreksi.

Pasienten sluttet selv å bruke Leponex i 2019 og opplevde da en rask bedring av sin helsesituasjon. Hun meldte deretter saken  inn til Norsk pasientskadeerstatning, som mente det forelå kortvarig feilmedisinering  og tilkjente pasienten kr 11.000 i erstatning.

 

Saken ble deretter overtatt av advokat Espen Seeberg, som klaget til Pasientskadenemnda.

 

Nemnda kom til at pasienten ikke skulle fått stilt diagnosen schizofreni eller vært medisinert med Leponex i årene 1996-2019. Det forelå klar feilbehandling. En psykiatrisk sakkyndig anførte at saken minnet han om filmen «Gjøkeredet».

 

Pasienten ble tilkjent kr 2.2 millioner i erstatning for det tap hun hadde lidt.

 

0
Feed