Gutt født 1999 – forsinket forløsning

Fødselsskade – forsinket forløsning – tvist om forsinkelsens betydning for skadens størrelse.

20 % skadeansvar fastsatt av Pasientskadenemnda. Påstevnet til tingretten. Krav om ansvar for hele skaden. Medhold i ansvar for hele skaden etter nye medisinske vurderinger fra rettsoppnevnt sakkyndig. Erstatningsutmåling pågår (sak nr. 27019).

0
Feed