Alvorlig straffesak førte til erstatning på 1 millioner kroner.

Fornærmede  ble slått, sparket av 2-4 gjerningsmenn og forlatt sterkt skadet med livstruende skader. Fornærmede pådro seg alvorlige indre skader på tarmer og nyre. Han måtte fjerne mesteparten av tarmen og har siden hatt store ernærings/fordøyelsesplager. Advokatfirmaet prosederte erstatningskravet i tingretten, hvor skadelidte ble tilkjent en samlet erstatning på ca kr 1. mill.

Saken ble prosedert av advokat Thomas Roander.

0
Feed