3 mindre hjerneblødninger

Kvinne, f. 1963. Etter operasjon for 3 mindre hjerneblødninger inntraff alvorlige komplikasjoner i form av dobbeltsidige nevrologiske utfall, nedsatt konsentrasjonsevne, svimmelhetsplager og ustøhet.

Betydelig redusert funksjon, spesielt i armer. Skadelidte ble tilkjent erstatning på samlet kr. 843.000,- fordelt på erstatningspostene utgifter, boligtilpassing, tap av evne til å utføre arbeider i hjemmet og menerstatning. Pasientskadenemda tilkjente ikke kvinnen erstatning for inntektstap. Søksmål ble anlagt for tingretten, som tilkjente kvinnen ytterligere 1 mill. i erstatning fordelt på erstatningspostene inntektstap, menerstatning og utgifter. Samlet erstatning utgjorde kr. 1.843.000,- (Sak 28070)

0
Feed