Roander & Co advokatfirma bakgrunn pasientskade

Medikamentene hun fikk førte til spilleavhengighet, shoppingmani og hyperseksualitet

En kvinne i 40-årsalderen fikk impulskontrollforstyrrelse som følge av den medikamentelle behandlingen hun fikk mot Parkinsonsykdom (dopaminagonist Requip). Hun tilkjennes nå erstatning for spillegjeld.

Hun ble som følge av medisinen ukritisk, utviklet bivirkninger i form av spilleavhengighet, shoppingmani og hyperseksualitet. Bivirkningene var kjente for helsepersonell, men verken hun eller pårørende fikk informasjon om dette, og forsto heller ikke at hennes spillegalskap og endrede adferd skyldtes medisinene. Legene som behandlet henne stoppet ikke medisineringen da hennes spillmani ble kjent. Hun spilte bort alt hun eide og led store økonomiske, familiære og sosiale tap. Kvinnen meldte saken til Norsk pasientskadeerstatning i 2016, men har måttet kjempe mot staten i sju år for å få erstatning. Saken er en pilotsak, og hun er dessverre kun en av mange som har lidt store tap på grunn av ICD under behandling med dopaminagonister. Nå håper hun at saken hennes kan hjelpe andre i tilsvarende situasjon med å få erstatning, uten å måtte gå rettens vei. Dommen er ikke rettskraftig.

 

Saken ble prosedert av advokat Janne Larsen.

 

Les mer på roander.no/fagomrader/pasientskade

0
Feed