Skade i foten som asfaltarbeider

Yrkesskade. Mann pådro seg skade i foten som asfaltarbeider. Fotskaden ble av sakkyndig vurdert til 12 % invaliditet.

Som følge av skaden måtte skadelidte skifte arbeid. Etter forhandlinger aksepterte selskapet det fremsatte kravet på kr. 802.000,-.

0
Feed