Bivirkninger av vaksine

Saken gjaldt en kvinne i 40 årene som krevde erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE)  i det hun utviklet narkolepsi etter å ha fått vaksine (Pandemrix) mot svineinfluensa i 2009.

Hun fikk først diagnostisert narkolepsi i 2016. NPE avslo kravet om erstatning, og mente at det ikke forelå dokumentasjon i journalene som indikerte at hun hadde fått symptomer på narkolepsi i løpet av to år etter vaksinetidspunktet. NPE sin egen sakkyndige spesialist i nevrologi fant etter gjennomgang av journalene ikke symptomer på narkolepsi før i 2015/2016, og hevdet at pasientens ulike symptomer fra vaksinetidspunktet skyldtes andre forhold og tilstander. Det ble anført fra NPE at vaksinen ikke kan være årsak til narkolepsi så lenge symptomene oppstår mer enn to år etter vaksinetidspunktet. Saken ble påklaget til Pasientskadenemnda som opprettholdt vedtaket fra NPE. Vedtaket ble bragt inn for tingretten, og i forbindelse med tingrettens behandling ble det oppnevnt en ny sakkyndig spesialist i nevrologi. Den rettsoppnevnte spesialisten foretok en grundig gjennomgang av journalene og konkluderte med at flere av pasientens ulike symptomer i årene fra 2009 – 2016 kunne representere narkolepsi. Etter dette valgte Pasientskadenemnda å erkjenne ansvar. Pasienten ble som følge av sin narkolepsi uføretrygdet, og vil nå etter en lang kamp få sin rettmessige erstatning. Vår sak 2636

 

Advokat og partner Lars Kjønniksen

0
Feed