Forlik i Follo og Nordre Østfold tingrett – tilkjent erstatning for fremtidig inntektstap og pensjonstap med kr 1.4 millioner

Saksøker, en utdannet kokk i 40-årene, krevde erstatning av Pasientskadenemnda etter en mislykket kneoperasjon foretatt ved Vestre Viken i mai 2016, som medførte 25% medisinsk invaliditet

Etter sykmeldingsperioden gikk saksøker på arbeidsavklaring i mange år, men han klarte ikke å skaffe seg varig nytt arbeid på grunn av sine gang- og smerteproblemer og han ble uføretrygdet i 2021. Pasientskadenemnda erkjente ansvar og tilkjente saksøker en samlet erstatning på kr 786.000. Nemnda anførte at saksøker måtte finne seg nytt arbeid fra 2022, til tross for at han var uføretrygdet, og tilkjente derfor ingen erstatning for fremtidig inntektstap og pensjonstap. Saksøker tok ut stevning ved Follo og Nordre Østfold tingrett og krevde tilleggserstatning. Partene inngikk forlik før hovedforhandling og saksøker fikk erstatning for fremtidig inntektstap og pensjonstap med kr 1.4 millioner. Saksøker fikk også dekket sine saksomkostninger.

Saken ble prosedert av advokat Espen Seeberg

0
Feed